Podnikatelskápříležitost.cz

Ochrana osobních údajů

1. Nabídka spolupráce s naší společností prostřednictvím webových stránek www.podnikatelskaprilezitost.cz je podmíněna ze strany Provozovatele poskytnutím Vašich osobních údajů jméno, příjemní, e-mailová adresa, telefonní číslo. Pokud tyto Vaše osobní údaje Provozovateli poskytnete, ten s nimi s Vaším souhlasem bude nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a v souladu s dalšími platnými zákony České republiky, které tuto oblast upravují. Zájemce souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů.

2. Provozovatel v oblasti svých předmětů činností spolupracuje s dalšími společnostmi a dalšími osobami. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními daty Zájemce, přičemž s těmito informacemi mohou nakládat a zpracovávat je pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jiným účelům. Tyto subjekty nebudou žádné osobní údaje zájemců přechovávat ani evidovat. Budou mít k nim pouze přístup v systému Provozovatele a to jenom v rámci vzájemné spolupráce.

3. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní data Zájemce třetím osobám. Třetím osobám je může Provozovatel předat pouze s předchozím souhlasem Zájemce. Je však povinností Provozovatele osobní údaje Zájemce poskytnout orgánům státní správy jako je např. Policie ČR, Finanční úřady atd. pokud by v rámci soudního a jiného právního a správního řízení byly těmito orgány vyžádány.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Pokud se Zájemce obrátí na Provozovatele se žádostí o podání informace o zpracování jeho osobních údajů, je Provozovatel povinen mu tuto informaci podat. Za tuto činnost má Provozovatel právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5. Pro odvolání souhlasu či pro změnu osobních údajů Uživatele je možné napsat na emailovou adresu: iapk.praha@gmail.com

Informace o firmě:
Connection Consulting s.r.o., IČ: 24283282, Sídlo: 5. května 1111/11, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

This website is not part of Facebook or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK Inc., Ochrana osobních údajů.

Provozuje: Connection Consulting s.r.o., 5. května 1111/11, 140 00 Praha, Datová schr.: uuub7ym, IČ: 24283282, email: iapk.praha@gmail.com. Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili, jak cookies používáme.